Facebook Blueprint

More

បង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើ Instagram Stories កាន់តែងាយស្រួល

បង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Stories ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Stories អាចដំណើរការបានដរាបណាអ្នកអាចដក់ឲ្យវាត្រូវគោលដៅអាជីវកម្មដែលអ្នកចង់បាន។   ជំហានទី ១ ចូលទៅកាន់ Ads Manager អ្នកអាចប្រើការបង្កើត Ads ដែលណែនាំអ្នកឬបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងតែម្តង។ ចុច Create។   ជំហានទី ២ ជ្រើសរើសការយល់ដឹងពីម៉ាក[...]

Continue
2019-07-29

Facebook Problem

More

ហេតុអ្វីបានជា​ Facebook លុបចោល page របស់ខ្ញុំ?

ដោយគ្មានការផ្តល់ដំណឹងទុកមុន​ហ្វេសប៊ុកអាចនឹងលុប Page របស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ហេតុផលឡើយ។ ពេលខ្លះទៀតម្ចាស់ Pageអាចទទួលបានសារព្រមានពីហ្វេសប៊ុកប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌហើយ។​ ខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុទូទៅដែល Facebook Page បានលុបឬបិទចោលដោយសារតែពួកគេមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ណែនាំបស់ហ្វេសប៊ុក។ គណនីក្លែងក្លាយ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយគេអាច report Facebook របស់អ្នក។ មាតិកាមិនត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើ Page របស់អ្នកមានមាតិកាដែលប្រមាថមើលងាយ ឬរូបភាពដែលមិនសមរម្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ វាអាចនឹងត្រូវបានបិទដោយអ្នកគាំទ្រឬសមាជិក។  [...]

Continue
2019-07-24

Facebook Policies

More

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue
2019-07-30

Facebook News

More

ការប្តេជ្ញាចិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត (Online Bullying)

បេសកកម្មនេះគឺដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅលើ Instagram ។ យើងដឹងថាការគំរាមកំហែងគឺជាបញ្ហាជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងប្រឈមច្រើន។ យើងប្តេជ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតហើយយើងកំពុងពិចារណាឡើងវិញនូវបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើ Instagram។ យើងអាចធ្វើបានច្រើនដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងនៅលើ Instagram។   លើកទឹកចិត្តអន្តរកម្មវិជ្ជមាន     ការគំរាមតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានរកមើលការគំរាមកំហែងនិងមាតិកាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរូបថតនិងវីដេអូ។  រឿងនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សវ័យជំទង់ដោយសារតែពួកគេហាក់ដូចជាមិនសូវរាយការពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតបើទោះបីពួកគេជាអ្នកដែលមានធ្លាប់ជួបប្រទះច្រើនក៏ដោយ។ នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងបានចាប់ផ្តើមចេញនូវលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយដែលផ្តល់ដោយ AI ដែលជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលការបញេ្ចញមតិរបស់ពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសមរម្យមុនពេលប្រកាសចេញទៅ។ ការធ្វើបែបនេះផ្តល់ឲ្យពួកគេដឹងពីការផ្តល់យោបល់ដែលជាចបង្កជាហានិភ័យ។    ផ្ដល់យោបល់លើ[...]

Continue
2019-07-29