Business Marketing

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue
2019-04-30

៣ វិធានការសម្រាប់អ្នកទីផ្សារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គម

កន្លងមកយើងបានដាក់ជូនលោកអ្នកនូវអត្ថបទយុទ្ធសាស្រ្ដជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាយសង្គមអនឡាញឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកើតមានបញ្ហា នៅតែមិនអាចជៀសវាងបាន ដូចនេះហើយថ្ងៃនេះ Plan-B នឹងដាក់ជូនលោកអ្នកលោកនូវអត្ថបទមួយបញ្ហាពីចំណាត់ការ និងវិធានការសម្រាប់វិបត្ដិដែលអាចកើតមានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញវិញម្ដង។​

Continue
2019-04-30

៤ ចំណុចដែលអ្នកត្រូវមានមុនពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារក្នុង Facebook

តើលោកអ្នកមានយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារហើយឬនៅ? ហើយវាមានដំណើរការល្អដែរ ឬទេ?ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម អ្នកត្រូវប្រាកដចិត្ដជាមុនថា អ្នកមានយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដែលត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមបរិបទសង្គមដែលអតិថិជនរបស់លោកអ្នកកំពុងមានជំនឿក្នុងការប្រើប្រាស់ និងការនិយមចូលចិត្ដ ទើបការខិតខំរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវអាសាបង់។

Continue
2019-04-30

៣ វិធីដើម្បីបញ្ចូល Facebook Live ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារ

Facebook Live មិនត្រឹមតែអាចជួយលោកអ្នកផ្សាយផ្ទាល់ពីអ្វីមួយនៅបានគ្រប់ពេល និងទទួលបានប្រតិកម្មមកវិញភ្លាមៗពីអ្នកទស្សនានោះទេ តែសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មវិញគួរតែដឹងថា Facebook Live ពិតជាមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឱ្យយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារកាន់តែមានភាពជោគជ័យ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ អ្នកនឹងស្គាល់ពីមធ្យោបាយយុទ្ធសាស្រ្ដបីយ៉ាង ប្រកបទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិត។

Continue
2019-04-30

ចេះរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យជាមួយ Chatbot

ក្រៅពីបទពិសោធន៍ដែលអ្នកមាន ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហើយនោះ ការបង្កើត Chatbot លើ Platform Messenger ត្រូវការអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើត Bot នេះឡើង។ ការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុង Bot និងការសម្រេចចិត្តថាគួរតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពីចំណុចខាងក្នុង ឬចាប់ផ្ដើមពីចំណុចខាងក្រៅមក។

Continue
2019-04-30

Popular Post

ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបដែលមាន Brand ត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយ

2019-11-14

ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ Ads របស់យើងកាន់តែទាក់ទាញ?

2019-11-14

Facebook បានកែប្រែទម្រង Logo របស់ខ្លួនថ្មីប្លែកជាងមុន

2019-11-14

ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

2019-11-14

តើ Business Manager គឺជាអ្វី?

2019-11-14

ទទួលបានការចូលមើល Facebook Page កាន់តែច្រើន

2019-11-07

ទទួលបានអ្នកទស្សនាដែលសក្តិសមនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

2019-11-07

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលតែងតែកើតមាននៅពេល Upload Video Ads

2019-11-07

តើ Instagram Ads អាចជួយដល់អាជីវកម្មដោយរបៀបម៉េច?

2019-11-07

ណែនាំមុខងារថ្មី Facebook News

2019-11-06