ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យ ​Facebook អនុញ្ញាតឲ្យប្រើមុខងារ​ Instant Article?

ដោយ Instant Article ផ្តល់ភាពងាយស្រួលច្រើនដល់អ្នកអានដូចនេះដើម្បីទទួលបានមុខងារ Instant Article នេះក៏មិនមែនជារឿងងាយៗឡើយ។ ព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាដើម្បីឲ្យ ​Facebook អនុញ្ញាតឲ្យប្រើមុខងារ​ Instant Article គឺអ្នកគ្រាន់តែមាន Facebook Page, Logo ​និងអត្ថបទដែលបានបង្ហោះហើយចំនួន​១០ ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកា content management system (CMS)។ Instant Article ក៏បានប្រើប្រាស់ URL ដូចអត្ថបទផ្សេងដែលចេញ mobile web ដែរ។​ នៅពេលដែល Instant Article ឃើញមាននៅក្នុង News Feeds វានឹងមានជាសញ្ញាផ្លេកបន្ទោរនៅលើអត្ថបទរូបភាព។

ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានសំខាន់ៗដែលអ្នកអាចអនុវត្តដោយផ្ទាល់៖

#ជំហានទី១ៈ​ ចុះឈ្មោះ (Sign Up)

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទ អ្នកគួរតែមានទំព័រហ្វេសប៊ុក និងមានជា Admin ឬ Editor ផងដែរ។ តំណរលីងសម្រាប់ចុះឈ្មោះ៖ https://instantarticles.fb.com/

#ជំហានទី ២: ជ្រើសរើសទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះអ្នកអាចជ្រើសរើសទំព័រដែលអ្នកចង់ធ្វើជាអត្ថបទ។

#ជំហានទី ៣: ទាមទារ URL របស់អ្នក

នៅពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបានឲ្យផ្តល់នូវ URL សម្រាប់អត្ថបទអ្នក។ URL នេះនឹងដើរតួជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ URL អ្នកផ្សេងៗទៀត។

#ជំហានទី ៤: បង្កើតអត្ថបទ

អត្ថបទអាចត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយផ្ទាល់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិការបស់អ្នក - មិនចាំបាច់បង្កើតអត្ថបទឡើងវិញនៅក្នុង Facebook ទេ។

#ជំហ៊ានទី ៥: ដាក់ស្នើដើម្បីត្រួតពិនិត្យ

បន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ជំហានខាងលើអ្នកអាចដាក់ស្នើមតិរបស់អ្នកដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញដោយហ្វេសប៊ុកដើម្បីបញ្ជាក់ថាអត្ថបទទាំងអស់ដែលបានបង្កើតពីគេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ បច្ចុប្បន្នហ្វេសប៊ុកមានគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការដាក់ស្នើទាំងអស់ពី ២៤-៤៨ ម៉ោង។

Related post:

ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់តួនាទីទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម: Ad account admin Adminអាចបង្កើត កែនិងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចូលមើលរបាយការណ៍កែ វិធីបង់ប្រាក់និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។ Ad account advertiser អាចមើលឃើញនិងកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។    Ad account analyst អ្នកវិភាគអាចមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងចូលមើលរបាយការណ៍បាន។ Add មនុស្សទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សដែលអ្នកAdd[...]

Continue