របៀបបង្កើតគណនី Instagram សម្រាប់មុខជំនួញរបស់អ្នក

ការបង្កើតគណនី Instagram សម្រាប់មុខជំនួញរបស់អ្នកគឺមានលក្ខណៈពិសេសនិងអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកបង្កើនការលក់ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើន។

បម្លែងគណនី Instagram ផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកទៅជា គណនីជំនួញ

 ដើម្បីបង្កើតគណនីជំនួញ អ្នកត្រូវមានគណនី Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនសិន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានគណនី Instagramទេ  អ្នកអាចបង្កើតគណនីមួយនៅទីនេះ។

ដើម្បីប្ដូរគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅជាគណនីជំនួញ:

១. ចូលទៅកាន់ Profile របស់អ្នកហើយចុចលើ Menu នៅជ្រុងលើខាងស្ដាំ។

២. ចុច Settings

៣.​ ចុច Account

៤. ចុច Switch to Business Account

៥. យើងស្នើឲ្យអ្នកភ្ជាប់គណនីអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅទំព័រហ្វេសប៊ុកអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ វានឹងមានភាពងាយស្រួលប្រើសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងនៅលើ Instagram និង​ Facebook។ មានតែ Facebook Page មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចភ្ជាប់ទៅគណនី Instagram របស់អ្នក។

៦. បន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតដូចជាប្រភេទជំនួញនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។

៧. ចុច Done


ឲ្យមនុស្សស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល
នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនីជំនួញអ្នក អ្នកអាចបំពេញអាសយដ្ឋាននិងប៊ូតុងទំនាក់ទំនងនៅក្នុង Profile របស់អ្នក។ អ្នកអាចបញ្ចូលទីតាំង លេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram អាចទាក់ទងអ្នកបាន។


កសាងនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់អ្នក


អ្នកនឹងអាចចូលប្រើប្រអប់សារ (Instagram Direct) ដើម្បីគ្រប់គ្រងសារដែលគេផ្ញើឲ្យអ្នកនៅលើ Instagram ។ ហើយអ្នកក៏អាចបង្កើត (quick replies) ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំនួរភ្លាមៗផងដែរ។


រៀនពី Followers និង Post របស់អ្នក

ព្យាយាមស្វែងយល់ពី Followers អ្នកពីពេលវេលាដែលពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram និងរបៀបដែលពួកគេមានភាពសកម្មខ្លាំងជាមួយរូបថតនិងវីដេអូរបស់អ្នក។ ការយល់ដឹងបែបដឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចបង្កើនឱកាសសម្រាប់ពួកគេឲ្យមានភាពសកម្មនៅលើ Instagram របស់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើង។

 

ផ្សព្វផ្សាយ Post របស់អ្នក

ប្រើឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើឲ្យ Instagram Post របស់អ្នកទៅជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអាចជួយបង្កើនអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយ Post របស់អ្នក, វានឹងចេញជា sponsored post នៅក្នុង Instagram Stories ឬ នៅក្នុង Feed។

Related post:

ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់តួនាទីទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម: Ad account admin Adminអាចបង្កើត កែនិងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចូលមើលរបាយការណ៍កែ វិធីបង់ប្រាក់និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។ Ad account advertiser អាចមើលឃើញនិងកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។    Ad account analyst អ្នកវិភាគអាចមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងចូលមើលរបាយការណ៍បាន។ Add មនុស្សទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សដែលអ្នកAdd[...]

Continue