ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមមុខជំនួញរបស់អ្នកដោយប្រើ Instagram?

Instagram មានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់ ១ពាន់លានគណនីជារៀងរាល់ខែ។​ មនុស្សភាគច្រើនប្រើ Instagram ដើម្បីចែករំលែករូបភាពនិងចំណង់ចំណូលចិត្ដរបស់ពួកគេ។

Instagram មិនត្រឹមតែមានមុខងារសម្រាប់ការកំសាន្តនោះទេ ថែមទាំងអាចជួយដល់អាជីវកម្មជាច្រើន ក្នុងការស្វែងរកអតិថិជន បង្ហាញពីប្រភេទអាជីវកម្មដែលពួកគេមាន និងនិងផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយ។

ការចាប់ផ្តើមមុខជំនួញរបស់អ្នកដោយប្រើ Instagram ក្រុមហ៊ុនអាចលើកកម្ពស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មទៅកាន់ទស្សនិកជនទូទាំងពិភពលោកឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងផលិតផលរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្វើមុខជំនួញនៅលើ Instagram ត្រូវបានជឿថានឹងបង្កើនការលក់ទ្វេដង ដោយសារសព្វថ្ងៃនេះមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram កើនឡើងជាលំដាប់។ហើយវាក៏ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការឈានទៅដល់សហគមន៍ដ៏ធំរបស់ខ្លួន។

ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើ Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់រីកចម្រើន។ ឬលោកអ្នកក៏អាចចំណាយប្រាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅលើ Instagram ។

Related post:

ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់តួនាទីទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម: Ad account admin Adminអាចបង្កើត កែនិងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចូលមើលរបាយការណ៍កែ វិធីបង់ប្រាក់និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។ Ad account advertiser អាចមើលឃើញនិងកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។    Ad account analyst អ្នកវិភាគអាចមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងចូលមើលរបាយការណ៍បាន។ Add មនុស្សទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សដែលអ្នកAdd[...]

Continue