តើ Instagram Ads អាចជួយដល់អាជីវកម្មដោយរបៀបម៉េច?

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Instagram អាចជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅ។

នៅពេលដែលអ្នកបង្កើតគណនីជំនួញមួយនៅលើ Instagram ហើយវាមានវិធីល្អពីរយ៉ាងក្នុងការចាប់ផ្តើមផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

ជម្រើសមួយគឺផ្សព្វផ្សាយរូបថតឬវីដេអូដែលអ្នកបានចែកចាយជាមួយនឹង Followers របស់អ្នករួចហើយ។ សូមមើលប៊ូតុងផ្សព្វផ្សាយពណ៌ខៀវនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Post នេះ? Followers របស់អ្នកនឹងមិនឃើញវាទេប៉ុន្តែអ្នកផ្ទាល់នឹងឃើញវា។ 


នៅពេលអ្នកផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយដែលអ្នកបានចែករំលែកមនុស្សកាន់តែច្រើនពួកគេនឹងមានឱកាសឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។ ​វិធីដ៏ឆ្លាតមួយទៀតដើម្បីចាប់ផ្តើមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Instagram គឺបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ អ្នកអាចធ្វើវាបានទោះបីអ្នកមិនមានគណនី Instagram ក៏ដោយ។

Related post:

ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់តួនាទីទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម: Ad account admin Adminអាចបង្កើត កែនិងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចូលមើលរបាយការណ៍កែ វិធីបង់ប្រាក់និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។ Ad account advertiser អាចមើលឃើញនិងកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។    Ad account analyst អ្នកវិភាគអាចមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងចូលមើលរបាយការណ៍បាន។ Add មនុស្សទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សដែលអ្នកAdd[...]

Continue