ស្វែងយល់ពិការ Add មនុស្សទៅតាមតួនាទីក្នុងគណនីផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់តួនាទីទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម:

  • Ad account admin Adminអាចបង្កើត កែនិងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចូលមើលរបាយការណ៍កែ វិធីបង់ប្រាក់និងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។
  • Ad account advertiser អាចមើលឃើញនិងកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ 

 

  • Ad account analyst អ្នកវិភាគអាចមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងចូលមើលរបាយការណ៍បាន។

Add មនុស្សទៅក្នុងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុករួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សដែលអ្នកAdd នឹងមិនអាចចូលឬឃើញព័ត៌មានដែលអ្នកមិនបានចែករំលែកជាមួយពួកគេទេ។

សម្គាល់ៈអ្នកអាចផ្តល់សិទ្ធិគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើមនុស្សដែលអ្នកចង់បន្ថែមមិនមានគណនីហ្វេសប៊ុកទេពួកគេអាចបង្កើតថ្មីមួយ។

ដើម្បី Add នរណាម្នាក់ទៅគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក៖

  1. ចូលទៅកាន់Add Account Setting in Ads Manager អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឲ្យបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកម្តងទៀត។
  2. នៅខាងក្រោម Add Account Roles  សូមជ្រើសរើសយក ​Select People 
  3. បញ្ចូលឈ្មោះឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់មនុស្សដែលអ្នកចង់ឲ្យចូល។
  4. ប្រើ dropdown menu ដើម្បីជ្រើសរើសតួនាទីរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកចុច ​Confirm

មនុស្សដែលអ្នកបាន Add ចូលនឹងមានសិទ្ធិចូលប្រើគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយយោងតាមតួនាទីដែលអ្នកបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពួកគេ។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិរបស់ពួកគេឬដកចេញពីគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដោយចុចលើអក្សរ X ដែលនៅជាប់នឹងឈ្មោះរបស់ពួកគេ។

Related post:

តើ Business Manager គឺជាអ្វី?

Business Manager ជួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបញ្ចូលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីផ្សារហ្វេសប៊ុកឆ្លងកាត់មុខជំនួញរបស់ពួកគេនិងជាមួយដៃគូខាងក្រៅ។ អ្នកអាចប្រើទម្រង់នេះដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បី៖ ដំណើរការនិងតាមដានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក គ្រប់គ្រងទំព័រនិងគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក ដាក់ទីភ្នាក់ងារឬដៃគូទីផ្សារដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នក   រក្សាការងារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា Business Manager គឺជាកន្លែងសំខាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដាច់ដោយឡែកពីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីអាជីវកម្មនិងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ នរណាៗក៏អាចប្រើ​ Business Manager បានដែរ អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងធំប្រើBusiness Manager ដើម្បីរៀបចំងព័ត៌មានអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅកន្លែងតែមួយ។[...]

Continue