ទទួលបានការចូលមើល Facebook Page កាន់តែច្រើន

នៅពេលអ្នកបង្ហោះចូលទំព័ររបស់អ្នកមនុស្សដែលតាមដានទំព័ររបស់អ្នកអាចឃើញការបង្ហោះរបស់អ្នក។ ពួកគេអាចចុច Like ផ្តល់យោបល់ឬចែករំលែកមាតិកានេះប្រសិនបើពួកគេចង់។ ប្រភេទ reach នេះត្រូវបានគេហៅថា Organic មានន័យថាអ្នកទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃ។ 

អ្នកបង្កើត Post ហើយវាបានទៅដល់គ្រប់មនុស្សដែលចូលរួម Like Share Comment មាតិការបស់អ្នកដល់មិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ ដូចនេះវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនចំនួនអ្នកតាមដានទំព័ររបស់អ្នកប៉ុន្តែវាអាចនឹងមិនធ្វើអោយចំនួនអ្នកទស្សនារបស់អ្នកឡើងឆាប់រហ័សដូចដែលអ្នកចង់បាននោះទេ។


Organic reach
Organic paidដើម្បីទទួលបានចំនួនអ្នកទស្សនានិងជួយបង្កើនមុខជំនួញអ្នកអាចប្រែ Organic reach ទៅជា Paid Reachតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ។

 

Related post:

ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបដែលមាន Brand ត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយ

ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបដែលមាន Brand ត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដែលជា Influencer ដើម្បីបង្ហោះរូបភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានកកាន់តែអស្ចារ្យ។ Creator មានការគ្រប់គ្រងលើមាតិការបស់ពួកគេ។ ក្នុងនាមជា Creator អ្នកត្រូវប្រើស្លាកយីហោនៅក្នុងមាតិកាorganic brand របស់អ្នកដើម្បីឲ្យ Post ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ សម្គាល់ៈអ្នកអាចដាក់ឈ្មោះដៃគូអាជីវកម្មតែម្នាក់គត់ក្នុងមួយអត្ថបទឬមាតិកាដែលមានស្លាកយីហោទោះបីជាអ្នកអាចធ្វើការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មច្រើនក៏ដោយ។ គ្រប់គ្រងលើ organic និង paid insights។[...]

Continue