ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបដែលមាន Brand ត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយ

ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបដែលមាន Brand ត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដែលជា Influencer ដើម្បីបង្ហោះរូបភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានកកាន់តែអស្ចារ្យ។


Creator មានការគ្រប់គ្រងលើមាតិការបស់ពួកគេ។ ក្នុងនាមជា Creator អ្នកត្រូវប្រើស្លាកយីហោនៅក្នុងមាតិកាorganic brand របស់អ្នកដើម្បីឲ្យ Post ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ សម្គាល់ៈអ្នកអាចដាក់ឈ្មោះដៃគូអាជីវកម្មតែម្នាក់គត់ក្នុងមួយអត្ថបទឬមាតិកាដែលមានស្លាកយីហោទោះបីជាអ្នកអាចធ្វើការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មច្រើនក៏ដោយ។

គ្រប់គ្រងលើ organic និង paid insights។ នៅពេល brand content របស់ creator ត្រូវបានប្តូរជាការផ្សព្វផ្សាយ (Ads)  creator អាចមើលឃើញការចូលរួមកាន់តែច្រើនពី Insight របស់ពួកគេដោយសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ។ ប៉ុន្តែដៃគូអាជីវកម្មរនឹងមិនអាចមើលឃើញ organic insights ពីមាតិការបស់ creator បានឡើយ។

អាជីវកម្មអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពង្រីកវិសាលភាព។ ដោយមានការអនុញ្ញាតពី creator អាជីវកម្មអាចផ្សព្វផ្សាយការផ្សាយមាតិកាដែលមានយីហោដោយប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (Ads Manager) ដែលបន្ទាប់មកនឹងបង្ហាញជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើInstagram feeds។

 អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏អាចស្វែងរកមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រៅពី followers របស់ creatorបានដែរ។

 

Related post:

ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ Ads របស់យើងកាន់តែទាក់ទាញ?

ការផ្សព្វផ្សាយមិនតម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍ថ្លៃ ៗ ឬពេលវេលាច្រើនទេ។ នេះគឺជាគន្លឹះទាំង ៦ ដើម្បីបង្កើនថាមពលនៃការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក៖ ប្រើវីដេអូបញ្ឈរ៖ ប្រើសមាមាត្របញ្ឈរឬរាងការេ។ មនុស្សភាគច្រើនកាន់ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេបញ្ឈរដូច្នេះការប្រើវីដេអុបែបនេះអាចគ្របអេក្រង់របស់ពួកគេបានច្រើន។ ជៀសវាងប្រើអក្សរច្រើននៅលើរូបភាព៖ ប្រសិនបើអ្នកអាចប្រើអត្ថបទ / អ្នកគួរសាកល្បងអក្សរតូចជាងនិងពាក្យតិចជាង។ អក្សរតិច: អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook និង Instagram មិនអានដិតដល់នោះទេ។ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយសមាគមន៍ទីផ្សារទូរស័ព្ទចល័តបានចំណាយពេល[...]

Continue