ណែនាំមុខងារថ្មី Facebook News

សារព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសង្គម។ នៅពេលព័ត៌មានត្រូវបានគេរាយការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់ វានឹងផ្តល់គុណតម្លៃនិងភាពទុកចិត្តដល់អ្នកអាន។​ ប៉ុន្តែបើវាមិនបានផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកអានទេ អ្នកអាននឹងមិនជឿតុកចិត្តលើសារពត៌មានទាំងនោះឡើយ។

ថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្តើមសាកល្បងហ្វេសប៊ុកផេកដែលជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកព័ត៌មាននៅលើហ្វេសប៊ុក។ ព័ត៌មានផ្តល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងហ្វេសប៊ុក។ អត្ថបទព័ត៌មាននឹងបន្តបង្ហាញនៅក្នុង News Feed ដូចដែលពួកគេបានឃើញសព្វថ្ងៃនេះដែរ។ នៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយយើងបានកំណត់លក្ខណៈសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្វេសប៊ុកកាន់តែមានន័យ។

Today’s Stories ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ។

  • Personalization ផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកអានចែករំលែកនិងតាមដានដូច្នេះអ្នកអាចរកឃើញប្រធានបទថ្មីៗនិងព័ត៌មានហ្វេសប៊ុកថ្មីៗនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍រាល់ពេលដែលអ្នកបើកមើល។
  • Topic sections កាន់តែលម្អិតចំពោះអាជីវកម្ម ការកំសាន្ត សុខភាព វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងកីឡា។
  • Your Subscriptions ជាផ្នែកមួយសម្រាប់មនុស្សដែលភ្ជាប់ព័ត៌មាន Subscriptions ដែលបានបង់ទៅគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគេ។
  • Controls ដើម្បីលាក់អត្ថបទ ប្រធានបទ និងអ្នកបោះផ្សាយដែលអ្នកមិនចង់ឃើញ

Related post:

Facebook បានកែប្រែទម្រង Logo របស់ខ្លួនថ្មីប្លែកជាងមុន

ហ្វេសប៊ុកដំបូងគ្រាន់តែជាជាកម្មវិធីមួយប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវនេះ យើងផ្តល់ជូននិងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ សហគមន៍និង ការធ្វើជំនួញ។ ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឡូហ្គូ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីពីហ្វេសប៊ុក។ យើងកំពុងណែនាំឡូហ្គូ ថ្មីនិងងាយស្រួលសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក។ឡូហ្គូថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់និងប្រើប្រាស់ហ្វុនអក្សរមដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មវិធី។ ប្រជាជនគួរតែដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលផលិតផលិតផលដែលពួកគេប្រើ។ សេវាកម្មចម្បងរបស់យើងរួមមានកម្មវិធី Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal[...]

Continue