Facebook បានកែប្រែទម្រង Logo របស់ខ្លួនថ្មីប្លែកជាងមុន

ហ្វេសប៊ុកដំបូងគ្រាន់តែជាជាកម្មវិធីមួយប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវនេះ យើងផ្តល់ជូននិងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ សហគមន៍និង ការធ្វើជំនួញ។

ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឡូហ្គូ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីពីហ្វេសប៊ុក។ យើងកំពុងណែនាំឡូហ្គូ ថ្មីនិងងាយស្រួលសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក។ឡូហ្គូថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់និងប្រើប្រាស់ហ្វុនអក្សរមដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មវិធី។


ប្រជាជនគួរតែដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលផលិតផលិតផលដែលពួកគេប្រើ។ សេវាកម្មចម្បងរបស់យើងរួមមានកម្មវិធី Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal and Calibra។ កម្មវិធីនិងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបានចែករំលែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាញឹកញាប់។

យើងចាប់ផ្តើមកាន់តែច្បាស់អំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃហ្វេសប៊ុកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដោយបន្ថែមការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុនទៅផលិតផលដូចជា Oculus, Workplace និងPortal។ ហើយនៅក្នុងខែមិថុនាយើងបានចាប់ផ្តើមរាប់បញ្ចូលទាំង“ Facebook” នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ឡូហ្គូថ្មីនៅក្នុងផលិតផលនិងសម្ភារៈទីផ្សាររបស់យើងរួមទាំងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។






 

ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីទំនាក់ទំនងនិងកម្មសិទ្ធរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដល់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីភ្ជាប់ចែករំលែកបង្កើតសហគមន៍និងបង្កើនអតិថិជន។

Related post:

ណែនាំមុខងារថ្មី Facebook News

សារព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសង្គម។ នៅពេលព័ត៌មានត្រូវបានគេរាយការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់ វានឹងផ្តល់គុណតម្លៃនិងភាពទុកចិត្តដល់អ្នកអាន។​ ប៉ុន្តែបើវាមិនបានផ្តល់តម្លៃដល់អ្នកអានទេ អ្នកអាននឹងមិនជឿតុកចិត្តលើសារពត៌មានទាំងនោះឡើយ។ ថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្តើមសាកល្បងហ្វេសប៊ុកផេកដែលជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកព័ត៌មាននៅលើហ្វេសប៊ុក។ ព័ត៌មានផ្តល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងហ្វេសប៊ុក។ អត្ថបទព័ត៌មាននឹងបន្តបង្ហាញនៅក្នុង News Feed ដូចដែលពួកគេបានឃើញសព្វថ្ងៃនេះដែរ។ នៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយយើងបានកំណត់លក្ខណៈសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្វេសប៊ុកកាន់តែមានន័យ។ Today’s Stories ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ។ Personalization ផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកអានចែករំលែកនិងតាមដានដូច្នេះអ្នកអាចរកឃើញប្រធានបទថ្មីៗនិងព័ត៌មានហ្វេសប៊ុកថ្មីៗនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍រាល់ពេលដែលអ្នកបើកមើល។ Topic sections កាន់តែលម្អិតចំពោះអាជីវកម្ម ការកំសាន្ត សុខភាព[...]

Continue