រឿង ៣ យ៉ាងដែល Facebook ហាមដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកធ្វើការ Upload ឡើយ

រឿង ៣ យ៉ាងដែល Facebook ហាមដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកធ្វើការ Upload

បញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី Facebook គឺទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទមាតិកា (រូបដែលយើងបានឌីហ្សាញហើយយកទៅ Boost ក្នុងផេក) ដែលមានឱ្យកើតមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដល់អ្នកមើល។ ហើយវាក៏ជាហេតុផលមួយដែលនាំឱ្យ Facebook បិទគណនីលែងឱ្យផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀត។ ហើយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះ អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចទាំងបីខាងក្រោមនេះ៖

 

១. រឿងផ្ទាល់ខ្លួន

 

រឿង ៣ យ៉ាងដែល Facebook ហាមដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកធ្វើការ Upload

 

បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវយកចិត្ដទុកដាក់មុខនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ។ រាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មិនត្រូវមានលក្ខណៈលើកនិយាយអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា ជាតិសាសន៍ សាសនា ជំនឿ បញ្ហាផ្លូវភេទ...ដែលនាំឱ្យកើតមានការរើសអើង​ ឬ បង្ករជំលោះដោយប្រការណាមួយឡើយ។​ ព្រោះថា Facebook វាមានលក្ខណៈជាសាកល ដូចនេះរាល់មាតិកាផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងរឿងទាំងអស់នេះ គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។

 

២. ទាក់នងនឹងផ្លូវភេទ

 

រឿង ៣ យ៉ាងដែល Facebook ហាមដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកធ្វើការ Upload

 

ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏មានការរឹតបន្ដឹងខ្លាំងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហា ឬ អារម្មណ៍ផ្លូវភេទដែរផង។​​ រាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនត្រូវមានខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទទេ ជាពិសេសទៅលើយុវវ័យ។ ជាឧទាហរណ៍៖ មាតិកាដែលមានរូបអាក្រាតដែលនាំឱ្យអ្នកមើលកើតមាននូវចំណង់ផ្លូវភេទ។

 

៣. យីហោក្រុមហ៊ុន Facebook

 

រឿង ៣ យ៉ាងដែល Facebook ហាមដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកធ្វើការ Upload

 

ក្នុងចំណុចនេះផងដែលក្រុមហ៊ុន Facebook មិនអនុញ្ញាតឱ្យយកឈ្មោះយីហោរបស់ខ្លូនទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងណាមួយឡើង។ ជាពិសេសទៅទៀតនោះការយករូបសញ្ញារបស់ខ្លួន (Logo) ទៅធ្វើការកែច្នៃខុសពីរូបរាងដើមរបស់ខ្លួនដែលនាំឱ្យអ្នកមើលគិតថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនធ្វើការផ្ទាល់ប្ដូររូបរាងម៉ាកយីហោថ្មីដែលវាមិនមែនជាការពិត។

 

Reference:
https://www.facebook.com/policies

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue