តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច បើ Boost Post របស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត?

 

នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមផុស ហើយ Boost រូបភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក នោះ Facebook នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរូបភាពរបស់អ្នក ថាតើគួរអនុញ្ញាតដាក់ឱ្យដំណើរការ ឬ ក៏អត់។ ក្នុងករណីវាត្រូវបានអនុញ្ញាតអ្នកអាចសប្បាយចិត្ដបាន តែបើអត់វិញតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

 

 


ខាងក្រោមនេះសេចក្ដីណែនាំដើម្បីដោះស្រាយ បើសិនរូបផុសពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកទទួលបានសារបញ្ជាក់ថា មានបញ្ហា និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត៖

កែតម្រូវរូបផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកៈ


ប្រសិនបើរូបផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដែលបានដាក់ស្នើទទួលបានសារបញ្ជាក់ថា មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត អ្នកអាចធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយធ្វើការផុសសារថ្មីម្ដងទៀត។ តែអ្វីជាបញ្ហា គឺយើងកែសម្រួលវាដោយរបៀបណា។
ខាងក្រោមនេះជាចំណុចដែលអ្នកត្រូវមើលមុនដំណើរការ៖

  • ពិនិត្យមើល Email ដែលអ្នកប្រើដើម្បីបង្កើតគណនី Facebook ពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើសារប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលមិនត្រូវអនុញ្ញាត។
  • យកព័ត៌មានទាំងនោះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរូបដើមរបស់អ្នក ហើយធ្វើការកែប្រែ។
  • ហើយ Save រូបដែលអ្នកបានកែសម្រួលឱ្យល្អដើម្បីធ្វើការផុសសារថ្មី។

 

ប្រភព៖ https://www.facebook.com/policies


ខាងក្រោមនេះ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមពី​

រឿង ៣ យ៉ាងដែល Facebook ហាមដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកធ្វើការ Upload ឡើយ

 

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue