សកម្មភាពរើសអើងដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការហាមប្រាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

សកម្មភាពរើសអើងដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការហាមប្រាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

ក្នុងយុគសម័យសតវត្សរ៍ទី ២១ នេះ Facebook បានឈានមុខគេក្នុងការបម្រើការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ជាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្ម តែវាក៏អាចបង្កបញ្ហាដល់សង្គមបានដែរ។ ជាវិធានការ Facebook​ បានកំណត់ច្បាប់មិនឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលទាក់ទងទៅនឹងការរើសអើងទៅលើបុគ្គលដទៃ ឬកេរ្ដិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្ដីណាមួយឡើយ។ ដូចនេះ Facebook មានគោលការណ៍ក្នុងការការពារការរើសអើង ដោយកំណត់ថា៖

  • រាល់វិធីសាស្រ្ដ ឬគំនិតច្នៃនៃប្រឌិត ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវយក logo ឬ ទម្រង់ណាមួយនៃកម្មវិធី Facebook ទៅរួមបញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនោះឡើយ។

 

សកម្មភាពរើសអើងដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការហាមប្រាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

 

  • ការផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវមានគោលបំណងដើម្បីវាយប្រហារ ឬ ប៉ះពាល់ទៅដល់ជនណាមួយ ឬអង្គភាពណាមួយដោយផ្ទាល់ ឬប្រយោលឡើយ។

 

សកម្មភាពរើសអើងដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការហាមប្រាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

 

  • អត្ថន័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមានន័យត្រង់ក្នុងការរើសអើងបុគ្គលក្នុងប្រភេទណាមួយដើម្បីកុំឱ្យចូលរួម ដូចជាជនពិការជាឧទាហរណ៍។

 

សកម្មភាពរើសអើងដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការហាមប្រាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

 

  • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ត្រូវតម្រូវឱ្យធ្វើតាមច្បាប់ដែលហាមឃាត់ដែលបានកំណត់ដោយ Facebook ។

 

សកម្មភាពរើសអើងដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការហាមប្រាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

 

Reference: https://www.facebook.com/policies/

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue