ប្រភេទរូបភាពដែលអ្នកមិនអាច Boost បាន

ប្រភេទរូបភាពដែលអ្នកមិនអាច Boost បាន
សម្រាប់ការឌីហ្សាញរូបភាពដើម្បីយកទៅ Boost ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក គឺមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែល Facebook តម្រូវឱ្យយើងអនុវត្ដតាម។ ហើយចំពោះរូបភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស្រើបស្រាលតាមរយៈរូបរាងអាក្រាត អាសអាភាសមិនថាស្រី ឬប្រុសសុទ្ធតែមានការហាមប្រាម។ ឥលូវនេះអ្នក មើលពីរូបភាពគំរូដែល Facebook មិនអាចអនុញ្ញាឱ្យមានការ Boost នៅក្នុង Page ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ៈ
  • ប្រភេទរូបអាក្រាតកាយ បើទោះបីវាបង្ហាញអំពីសិល្បៈ ឬ ការអប់រំបែបណាក៏ដោយ។ ប៉ុន្ដែ មានករណីលើកលែងតែរូបបដិមា។
  • រូបភាពដែលអាចមើលឃើញសាច់ខាងក្នុងច្បាស់ បើទោះបីជាវា មិនបង្ហាញ ឬនាំឱ្យមានអារម្មណ៍រួមភេទក៏ដោយ។
  • រូបភាពផ្តោតលើផ្នែករាងកាយដូចជា ពោះ គូថ ឬ ដើមទ្រូងដែលនាំឱ្យអ្នកមើលមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ។
ក. រូបភាពនេះពិតតែបង្ហាញអាកប្បកិរិយាខាងសិល្បៈតែវាមិនអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។   ប្រភេទរូបភាពដែលអ្នកមិនអាច Boost បាន   ប្រភេទរូបភាពដែលអ្នកមិនអាច Boost បាន   ប្រភេទរូបភាពដែលអ្នកមិនអាច Boost បាន   ខ. រូបភាពនេះបង្ហាញពីមនុស្សស្រី ឬប្រុសដែលកំពុងមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទ ឬកំពុងមានតម្រូវការខាងផ្លូវភេទ ដាច់ខាតគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។       គ. រូបភាពនេះជារូបចម្លាក់ គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតិ   ឯកសារយោង៖ www.facebook.com

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue