ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកគួរតែ Post នៅលើ Facebook

ការស្វែងរកពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុកអ្នកអាចជួយឲ្យមាតិការបស់អ្នកទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅពេលបង្ហោះនៅលើ Facebook ។ ការទទួលបានការ like comment និង share ភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នក បង្ហោះមាតិការបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យវាឃើញនៅលើ News feed របស់អ្នកប្រើផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ នេះជារឿងមួយដែលអ្នកត្រូវដឹងថាតើពេលណាដែលអ្នកគួរបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុកដើម្បីទទួលបាន engagement ច្រើនពីទស្សនិកជន។


តើជាទូទៅពេលណាជាពេលវេលាល្អបំផុតសំរាប់បង្ហោះនៅលើ Facebook?

ការស្រាវជ្រាវជាច្រើនត្រូវបានធ្វើភាគច្រើនដោយការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងគេហទំព័រវិភាគដូចជា Hootsuite និងទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីជួយរកឃើញពេលវេលាទាំងនេះ។ ការសិក្សានីមួយៗអាចបង្ហាញពីភាពខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួច។

ឧទាហរណ៍ Hootsuite បានរកឃើញថាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុកគឺរវាងម៉ោង 12 និងម៉ោង 3 រសៀលថ្ងៃចន្ទ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ និង សុក្រ និងថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 រសៀល។ 

ចំនែកឯ Coschedule បានរកឃើញថាថ្ងៃអាទិត្យ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ និង សៅរ៍ មាន engagement ច្រើនជាង ថ្ងៃផ្សេងទៀតហើយការ post នៅម៉ោង 3 រសៀលនឹងទទួលបានការចុចច្រើនបំផុត ចំនែកឯការបង្ហោះម៉ោង 1 រសៀលនឹងធ្វើឲ្យមាន engagement ច្រើនបំផុត។ 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុកសម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក?

នៅពេលអ្នកមានទំព័រថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកត្រូវដឹងច្បាស់ពីពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុក
ដោយប្រើឧបករណ៍វិភាគដូចជា Hootsuite ឬក៏ Insights របស់ហ្វេសប៊ុកអ្នកនឹងអាចមើលរបាយការណ៍ពេញលេញនៃមាតិការបស់អ្នកទាំងអស់ហើយអ្នកក៏អាចមើលដឹងថាតើ​ Post មួយណាខ្លះដែលមាន engagement ច្រើនបំផុត។ 

 

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue