ហេតុអ្វីអ្នកមិនអាចរកឃើញអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក?

ហេតុអ្វីអ្នកមិនអាចរកឃើញអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក
ដើម្បីបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបាន គឺយើងត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទ ឬគណនី email មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកបាន។ នៅក្នុងអត្ថបទមុន យើងបានដាក់ជូននូវអត្ថបទមួយរួចមកហើយនិយាយអំពីការបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងកំឡុងពេលការបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទលើប្រធានបទ “ហេតុអ្វីអ្នកមិនអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទបង្កើត Facebook Account បាន??” ដូចនេះហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីបញ្ហាដែលអាចកើតមាន និងដំណោះស្រាយនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកដោយប្រើគណនី email វិញម្ដង។ នៅពេលដែលលោកអ្នកបានបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដោយប្រើ email នោះអ្នកនឹងទទួលតំណភ្ជាប់មួយ (confirmation link) នៅក្នុងគណនី email របស់អ្នកពីក្រុមហ៊ុន Facebook ។ ក្នុងករណីអ្នកមិនអាចស្វែងរកឃើញ សារបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះនោះនៅក្នុង email របស់អ្នកទេ អ្នកត្រូវ៖ ពិនិត្យមើលនៅក្នុង junk mail folder របស់អ្នក។ ហើយបើអ្នកកំពុងប្រើ Gmail អ្នកអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Social emails ។ អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលឱ្យប្រាកដថា អ្នកពិតជាបានបញ្ចូលឈ្មោះ email របស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ។ ហើយបើអ្នកដាក់ខុសអ្នកក៏អាចប្ដូរ និងផ្ញើវាម្ដងទៀតបានដោយវិធីខាងងាយៗខាងក្រោមនេះ៖
  • ត្រូវប្រាកដចិត្ដជាមុនថា មានតែអ្នកប៉ុនណោះដែលកំពុងប្រើប្រាស់ email ដែលអ្នកចង់ប្ដូរនេះ។
  • រួចចូលទៅកាន់ facebook.com/confirmemail.php បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា Update Contact Info ។
  • រួចហើយបញ្ចូល email ថ្មីដែលអ្នកចង់ដាក់ ហើយចុចលើពាក្យថា Add
  • បន្ទាប់ពីអ្នកយល់ព្រមរួចរាល់ជាមួយនឹង email ថ្មីហើយ, Facebook នឹងប្ដូរ email ដែលខុសចេញ។
ឯកសារយោង៖ www.facebook.com

Related post:

តើគួរធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលហ្វេសប៊ុកបិទការផ្សព្វផ្សាយផេករបស់យើង (Facebook Ad Account Flagged)

ជាធម្មតានៅពេលដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទការផ្សព្វផ្សាយផេក(Facebook Ad Account Flagged)របស់យើង យើងច្បាស់ជាកំពុងជួបបញ្ហាធំហើយ ជាពិសេសនោះសម្រាប់បងៗដែលយកហ្វេកប៊ុកផេកគឺជាឆ្នាំងបាយធំ។ នៅរាល់ពេលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទហើយ គឺវានឹងបិទជារឿងរហូត លុះត្រាណាតែយើងធ្វើការផ្ញើសារទៅភ្នាក់ងារហ្វេសប៊ុក ពន្យល់ពីកំហុសបច្ចេកទេស ក៏ដូចជាការដាក់ស្នើសុំឲ្យហ្វេសប៊ុកដំណើរការ ការផ្សព្វផ្សាយហ្វេសប៊ុកឡើងវិញ។  ប៉ុន្តែមុននឹងលោកអ្នកធ្វើការស្នើសុំនោះ លោកអ្នកគួរគប្បីសិក្សាពីកំហុសដែលលោកអ្នកអចេតនាបានបង្កើតវាឡើង ដោយកំហុសនោះវាខុសនឹងច្បាប់ព្រមាន ឬលក្ខខណ្ឌរបស់ហ្វេសប៊ុកដែលបានដាក់បម្រាម។ កំហុសនេះក៏អាចកើតឡើងពីការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ឬហ្វេសប៊ុករកឃើញចំណុចមិនប្រក្រតីណាមួយដែលប៉ះពាល់សង្គម ហ្វេសប៊ុកនឹងធ្វើការបិទចោលភ្លាមៗ។  ដូចនេះតើគួរធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ?[...]

Continue