ហេតុអ្វីអ្នកមិនអាចរកឃើញអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក?

ហេតុអ្វីអ្នកមិនអាចរកឃើញអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក
ដើម្បីបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបាន គឺយើងត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទ ឬគណនី email មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកបាន។ នៅក្នុងអត្ថបទមុន យើងបានដាក់ជូននូវអត្ថបទមួយរួចមកហើយនិយាយអំពីការបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងកំឡុងពេលការបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទលើប្រធានបទ “ហេតុអ្វីអ្នកមិនអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទបង្កើត Facebook Account បាន??” ដូចនេះហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីបញ្ហាដែលអាចកើតមាន និងដំណោះស្រាយនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកដោយប្រើគណនី email វិញម្ដង។ នៅពេលដែលលោកអ្នកបានបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដោយប្រើ email នោះអ្នកនឹងទទួលតំណភ្ជាប់មួយ (confirmation link) នៅក្នុងគណនី email របស់អ្នកពីក្រុមហ៊ុន Facebook ។ ក្នុងករណីអ្នកមិនអាចស្វែងរកឃើញ សារបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះនោះនៅក្នុង email របស់អ្នកទេ អ្នកត្រូវ៖ ពិនិត្យមើលនៅក្នុង junk mail folder របស់អ្នក។ ហើយបើអ្នកកំពុងប្រើ Gmail អ្នកអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Social emails ។ អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលឱ្យប្រាកដថា អ្នកពិតជាបានបញ្ចូលឈ្មោះ email របស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ។ ហើយបើអ្នកដាក់ខុសអ្នកក៏អាចប្ដូរ និងផ្ញើវាម្ដងទៀតបានដោយវិធីខាងងាយៗខាងក្រោមនេះ៖
  • ត្រូវប្រាកដចិត្ដជាមុនថា មានតែអ្នកប៉ុនណោះដែលកំពុងប្រើប្រាស់ email ដែលអ្នកចង់ប្ដូរនេះ។
  • រួចចូលទៅកាន់ facebook.com/confirmemail.php បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា Update Contact Info ។
  • រួចហើយបញ្ចូល email ថ្មីដែលអ្នកចង់ដាក់ ហើយចុចលើពាក្យថា Add
  • បន្ទាប់ពីអ្នកយល់ព្រមរួចរាល់ជាមួយនឹង email ថ្មីហើយ, Facebook នឹងប្ដូរ email ដែលខុសចេញ។
ឯកសារយោង៖ www.facebook.com

Related post:

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលតែងតែកើតមាននៅពេល Upload Video Ads

នៅពេលអ្នកបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវីដេអូ។ ឯកសារវីដេអូជាធម្មតាតែងតែមានទំហំធំហើយអាចចំណាយពេលពីរបីនាទីដើម្បីអាប់ឡូត។ យ៉ាងណាក្តី អ្នកនឹងទទួលបានសារដែលបង្ហាញពីបញ្ហា។​ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចអាប់ឡូតវីដេអូឬអ្នកទទួលបានសារទាក់ទងនឹងបញ្ហានោះ អ្នកគួរតែ៖ បញ្ចេញវីដេអូរបស់អ្នកទៅជាMP4, MOV ឬ GIF ។ ត្រូវប្រាកដអ្នកមានបណ្តាញ Internet ដើរល្អ។  ពិនិត្យមើលវីដេអូបស់អ្នក។ វីដេអូរបស់អ្នកមិនគួរមានទំហំធំជាង 4GB ទេ។ សម្រាប់ប្រវែងវីដេអូគួរតែមានត្រឹម ៥ ទៅ[...]

Continue