តើសញ្ញាអ្វីខ្វះបង្ហាញថា Facebook របស់អ្នកបាន hacked?

តើសញ្ញាអ្វីខ្វះបង្ហាញថា Facebook របស់បាន hacked
នៅពេលដែល Facebook មួយត្រូវបានគេលួចចូល​ ឬលួចប្រើប្រាស់ មិនមែនម្ចាស់អាខោនទាំងអស់សុទ្ធតែអាចដឹងនោះទេ ប្រសិនបើគេមិនយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលខុសប្រក្រតី ឬមិនមានសមត្ថភាពដឹងថា សកម្មភាពណាមួយដែលបង្ហាញថា មានអ្នកដទៃកំពុងប្រើប្រាស់អាខោនរបស់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចដែលអាចបញ្ជាក់ថា អាខោនរបស់អ្នកត្រូវបានគេលួច៖
  •        គណនីអ៊ីមែល ឬ​ លេខសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានប្ដូរ
  •         ឈ្មោះ ឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកត្រូវបានកែប្រែថ្មី
  •         មានការ Add Friends ទៅមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់
  •         មានការផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដទៃដែលអ្នកមិនបានសរសេរ
  •         មានផុសរូប ឬវីឌិអូថ្មីៗដែលអ្នកមិនមែនជាអ្នកធ្វើ
ដូចនេះហើយអ្នកគួរយកចិត្ដទុកដាក់ឡើងវិញ ហើយសង្កេតថា បើមានកើតមានរឿងណាមួយក្នុងគណនីរបស់អ្នកនោះ អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់គេហទំព័ឬផ្លូវការរបស់ Facebook មួយនេះ https://www.facebook.com/help ដើម្បីដោះស្រាយ ឬអ្នកអាចផ្លាល់ប្ដូរលេខសំងាត់របស់អ្នកវិញដោយវិធីណាមួយដែលអ្នកចេះ។ អ្នកអាចរកមើលអត្ថបទបន្ថែម ក្នុងគេហទំព័រដែលនិយាយអំពីវិសាស្រ្ដក្នុងការការពារគណនីឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ឯកសារយោង៖ https://www.facebook.com/help

Related post:

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលតែងតែកើតមាននៅពេល Upload Video Ads

នៅពេលអ្នកបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវីដេអូ។ ឯកសារវីដេអូជាធម្មតាតែងតែមានទំហំធំហើយអាចចំណាយពេលពីរបីនាទីដើម្បីអាប់ឡូត។ យ៉ាងណាក្តី អ្នកនឹងទទួលបានសារដែលបង្ហាញពីបញ្ហា។​ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចអាប់ឡូតវីដេអូឬអ្នកទទួលបានសារទាក់ទងនឹងបញ្ហានោះ អ្នកគួរតែ៖ បញ្ចេញវីដេអូរបស់អ្នកទៅជាMP4, MOV ឬ GIF ។ ត្រូវប្រាកដអ្នកមានបណ្តាញ Internet ដើរល្អ។  ពិនិត្យមើលវីដេអូបស់អ្នក។ វីដេអូរបស់អ្នកមិនគួរមានទំហំធំជាង 4GB ទេ។ សម្រាប់ប្រវែងវីដេអូគួរតែមានត្រឹម ៥ ទៅ[...]

Continue