តើសញ្ញាអ្វីខ្វះបង្ហាញថា Facebook របស់អ្នកបាន hacked?

តើសញ្ញាអ្វីខ្វះបង្ហាញថា Facebook របស់បាន hacked
នៅពេលដែល Facebook មួយត្រូវបានគេលួចចូល​ ឬលួចប្រើប្រាស់ មិនមែនម្ចាស់អាខោនទាំងអស់សុទ្ធតែអាចដឹងនោះទេ ប្រសិនបើគេមិនយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលខុសប្រក្រតី ឬមិនមានសមត្ថភាពដឹងថា សកម្មភាពណាមួយដែលបង្ហាញថា មានអ្នកដទៃកំពុងប្រើប្រាស់អាខោនរបស់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចដែលអាចបញ្ជាក់ថា អាខោនរបស់អ្នកត្រូវបានគេលួច៖
  •        គណនីអ៊ីមែល ឬ​ លេខសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានប្ដូរ
  •         ឈ្មោះ ឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកត្រូវបានកែប្រែថ្មី
  •         មានការ Add Friends ទៅមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់
  •         មានការផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដទៃដែលអ្នកមិនបានសរសេរ
  •         មានផុសរូប ឬវីឌិអូថ្មីៗដែលអ្នកមិនមែនជាអ្នកធ្វើ
ដូចនេះហើយអ្នកគួរយកចិត្ដទុកដាក់ឡើងវិញ ហើយសង្កេតថា បើមានកើតមានរឿងណាមួយក្នុងគណនីរបស់អ្នកនោះ អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់គេហទំព័ឬផ្លូវការរបស់ Facebook មួយនេះ https://www.facebook.com/help ដើម្បីដោះស្រាយ ឬអ្នកអាចផ្លាល់ប្ដូរលេខសំងាត់របស់អ្នកវិញដោយវិធីណាមួយដែលអ្នកចេះ។ អ្នកអាចរកមើលអត្ថបទបន្ថែម ក្នុងគេហទំព័រដែលនិយាយអំពីវិសាស្រ្ដក្នុងការការពារគណនីឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ឯកសារយោង៖ https://www.facebook.com/help

Related post:

តើគួរធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលហ្វេសប៊ុកបិទការផ្សព្វផ្សាយផេករបស់យើង (Facebook Ad Account Flagged)

ជាធម្មតានៅពេលដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទការផ្សព្វផ្សាយផេក(Facebook Ad Account Flagged)របស់យើង យើងច្បាស់ជាកំពុងជួបបញ្ហាធំហើយ ជាពិសេសនោះសម្រាប់បងៗដែលយកហ្វេកប៊ុកផេកគឺជាឆ្នាំងបាយធំ។ នៅរាល់ពេលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទហើយ គឺវានឹងបិទជារឿងរហូត លុះត្រាណាតែយើងធ្វើការផ្ញើសារទៅភ្នាក់ងារហ្វេសប៊ុក ពន្យល់ពីកំហុសបច្ចេកទេស ក៏ដូចជាការដាក់ស្នើសុំឲ្យហ្វេសប៊ុកដំណើរការ ការផ្សព្វផ្សាយហ្វេសប៊ុកឡើងវិញ។  ប៉ុន្តែមុននឹងលោកអ្នកធ្វើការស្នើសុំនោះ លោកអ្នកគួរគប្បីសិក្សាពីកំហុសដែលលោកអ្នកអចេតនាបានបង្កើតវាឡើង ដោយកំហុសនោះវាខុសនឹងច្បាប់ព្រមាន ឬលក្ខខណ្ឌរបស់ហ្វេសប៊ុកដែលបានដាក់បម្រាម។ កំហុសនេះក៏អាចកើតឡើងពីការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ឬហ្វេសប៊ុករកឃើញចំណុចមិនប្រក្រតីណាមួយដែលប៉ះពាល់សង្គម ហ្វេសប៊ុកនឹងធ្វើការបិទចោលភ្លាមៗ។  ដូចនេះតើគួរធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ?[...]

Continue