ហេតុអ្វីគណនីរបស់អ្នកមិនអាច Add Friend គេបាន?

Can't add on Facebook
ចំពោះសំណួរនេះ ប្រហែលជាច្បាស់ដូចថ្ងៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលជំនាញខាងហ្វេសប៊ុក និងប្រើប្រាសហ្វេសប៊ុកដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម។ នេះមានន័យថា មុនពេលយើងអាចប្រើហ្វេសឱ្យកើតជាប្រយោជន៍ ជាលុយកាក់បាន លុះត្រាតែយើងសិក្សាស្វែងយល់ និងចេះស្នឹកនឹងវា។ តែពេលនេះ PLAN-B សូមឆ្លើយសំណួរនេះសម្រាប់ប្រិយមិត្ដដែលមិនបានដឹង ឬធា្លប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះ ហើយមិនបានដឹងពីមូលហេតុដើម្បីបង្ការលើកក្រោយទៀត។ អ្នកមិនអាចធ្វើការ Add គណនីផ្សេងដើម្បីក្លាយជា Friend និងគ្នាបានឡើយ ប្រសិនបើ៖
  • គណនីនោះបានលុបចោលការស្នើសុំជាមិត្ដរបស់អ្នក (Deleted Friend Request)។ មានន័យថា ពេលណាមាននរណាម្នាក់បានលុបចោល Friend Request របស់អ្នក នោះអ្នកមិនអាចរកមើលឈ្មោះរបស់គេដើម្បីធ្វើការ Add Friend ម្ដងទៀតឡើយ រហូតអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ទើបអ្នកអាច Add គេម្ដងទៀតបាន។ សម្រាប់ដំណោះស្រាយភ្លាមៗ ប្រាប់មិត្ដរបស់អ្នកឱ្យ Add Friend មកអ្នកជំនួសវិញ។
 
  • អ្នកបានបិទ (block) ទំនាក់ទំនងពីគណនីមួយនោះហើយ តែអ្នកបានភ្លេចថា អ្នកបាន Block គេតាំងពីពេលណាមកមិនដឹង។ ចំពោះដំណោះស្រាយវិញ ចូលទៅកាន់ Setting របស់អ្នក ហើយពិនិត្យមើលថា អ្នកមានបាន Block ឈ្មោះគណនីនោះដែរ ឬទេ? បើអ្នកបាន Block សូម Unblock វិញនោះអ្នកនឹងអាច Add ឈ្មោះគណនីនោះបានជាធម្មតា។
 
  • គណនីដែលអ្នកចង់ add បានកំណត់នៅក្នុងឯកជនភាព (Privacy) របស់គេថា អាចទទួល Friend Request សម្រាប់តែ Friend of Friends តែប៉ុនណោះ។ នេះមានន័យថា បើអ្នកមិនមែនជា Friend របស់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ដែលជា Friend របស់គណនីដែលអ្នកចង់ Add នោះទេ នោះអ្នកមិនអាច Add គេបានឡើយ។ ចំណែកដំណោះស្រាយវិញ ស្មើសុំគេដោយផ្ទាល់ឱ្យ Add មកគណនីរបស់អ្នកវិញ
 
  • គណនីអ្នក ឬ គណនីដែលអ្នកចង់ Add មានចំនួន Friends គ្រប់កំណត់ ៥០០០ នាក់។ គណនីមួយអាចមាន Friends តែ ៥០០០ នាក់ តែប៉ុនណោះ។ ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលគ្មានដែនកំណត់អ្នកគួរតែមានគណនីផេក (Page) មួយផងដែរ។
 
  • អ្នកបាន  Add គេរួចទៅហើយ គ្រាន់តែគេមិនទាន់បានយល់ព្រម (Confirm)      ជាមួយអ្នក។ ចូលទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុង Friend Request របស់អ្នកម្ដងទៀតថា តើមានឈ្មោះរបស់គេដែលយើងបាន Add ទៅដែលឬទេ បើមានអ្នកគួរតែទាក់ទងទៅមិត្ដរបស់អ្នកតាមវិធីផ្សេងដើម្បីឱ្យគេ Confirm គណនីរបស់អ្នក។
សម្រាប់ហេតុផលចុងក្រោយ គណនីរបស់អ្នកត្រូវបាន Block ពីក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកមិនឱ្យ Add Friend តទៅទៀត។ អត្ថបទខាងក្រោមនេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងថា ហេតុអ្វីគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទមិនឱ្យធ្វើការ Add Friends តទៅទៀត? ឯកសាយោង: www.facebook.com

Related post:

តើគួរធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលហ្វេសប៊ុកបិទការផ្សព្វផ្សាយផេករបស់យើង (Facebook Ad Account Flagged)

ជាធម្មតានៅពេលដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទការផ្សព្វផ្សាយផេក(Facebook Ad Account Flagged)របស់យើង យើងច្បាស់ជាកំពុងជួបបញ្ហាធំហើយ ជាពិសេសនោះសម្រាប់បងៗដែលយកហ្វេកប៊ុកផេកគឺជាឆ្នាំងបាយធំ។ នៅរាល់ពេលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទហើយ គឺវានឹងបិទជារឿងរហូត លុះត្រាណាតែយើងធ្វើការផ្ញើសារទៅភ្នាក់ងារហ្វេសប៊ុក ពន្យល់ពីកំហុសបច្ចេកទេស ក៏ដូចជាការដាក់ស្នើសុំឲ្យហ្វេសប៊ុកដំណើរការ ការផ្សព្វផ្សាយហ្វេសប៊ុកឡើងវិញ។  ប៉ុន្តែមុននឹងលោកអ្នកធ្វើការស្នើសុំនោះ លោកអ្នកគួរគប្បីសិក្សាពីកំហុសដែលលោកអ្នកអចេតនាបានបង្កើតវាឡើង ដោយកំហុសនោះវាខុសនឹងច្បាប់ព្រមាន ឬលក្ខខណ្ឌរបស់ហ្វេសប៊ុកដែលបានដាក់បម្រាម។ កំហុសនេះក៏អាចកើតឡើងពីការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ឬហ្វេសប៊ុករកឃើញចំណុចមិនប្រក្រតីណាមួយដែលប៉ះពាល់សង្គម ហ្វេសប៊ុកនឹងធ្វើការបិទចោលភ្លាមៗ។  ដូចនេះតើគួរធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ?[...]

Continue