ហេតុអ្វីគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទ(Block) មិនឱ្យធ្វើការ Add Friends តទៅទៀត?

Block add friend on facebook
សម្រាប់បទពិសោធន៍ហ្វេសប៊ុកបិទគណនីចោល ឬផលវិបាកក្នុងការបង្កើត និងការពារគណនីឱ្យមានសុវត្ថិភាព ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានជួបប្រទះខ្លួនឯងផ្ទាល់ ឬធ្លាប់បានឮជាច្រើនមកហើយ។ តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញ យើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហា គណនីដែលត្រូវបានបិទពីការផ្ញើ Friend Request​​ ។ បើនិយាយឱ្យស្រួលស្តាប់ទៅ យើងនៅតែអាចប្រើគណនីបានធម្មតា តែបើចង់ add friend ទៀត គឺលែងបានហើយ។ ហើយចង់បញ្ជាក់ផងដែរថា បញ្ហានេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយគ្មានហេតុផលនោះទេ ព្រោះថាក្រុមហ៊ុនប្វេសប៊ុកប្រហែលជាមានការកត់សម្គាល់សមកម្មភាពខុសប្រក្រតីណាមួយពីគណនីរបស់ហើយ។ ហើយខាងក្រោយនេះវាអាចជា ហេតុផលដែលនាំឱ្យកើតមានបញ្ហានេះ។ ប្រសិនបើថ្មីៗនេះ គណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទពី Friend Request ដោយសារតែ៖
  • ថ្មីៗនេះអ្នកបាន Add Friends ច្រើនហួសហេតុពេក
  • គណនីដែលអ្នកបាន Add កាលពីមុនៗជាច្រើនមិនបានខ្វល់ដើម្បី Confirm ឬ Delete (លុប) ចោលគណនីរបស់អ្នកទេ
  • Friend Request របស់អ្នកមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ជាច្រើនពីគណនីដែលអ្នកបាន Add ទៅ។ ចំណុចនេះមានន័យថា គេមិនចុច (confirm) ទទួលអ្នកទេ តែគេចុច Delete (លុប) ចោលពីបញ្ជី Friend Request របស់គេ។​
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បញ្ហានេះមិនងាយនឹងកើតមានឡើងទេ ហើយវានឹងត្រូវបានបើកឱ្យដំណើរការវិញដោយស្វ័យប្រវត្ដិបន្ទាប់ពី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការរបស់ហេ្វសប៊ុក សម្គាល់ឃើញថា មានគេ Confirm គណនីរបស់អ្នក ឬអ្នកខ្លួនឯងផ្អាក Add តទៅទៀត បន្ទាប់ពីបានពីរទៅបីថ្ងៃ។​ ឯកសារយោង៖ www.facebook.com

Related post:

តើគួរធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលហ្វេសប៊ុកបិទការផ្សព្វផ្សាយផេករបស់យើង (Facebook Ad Account Flagged)

ជាធម្មតានៅពេលដែលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទការផ្សព្វផ្សាយផេក(Facebook Ad Account Flagged)របស់យើង យើងច្បាស់ជាកំពុងជួបបញ្ហាធំហើយ ជាពិសេសនោះសម្រាប់បងៗដែលយកហ្វេកប៊ុកផេកគឺជាឆ្នាំងបាយធំ។ នៅរាល់ពេលហ្វេសប៊ុកធ្វើការបិទហើយ គឺវានឹងបិទជារឿងរហូត លុះត្រាណាតែយើងធ្វើការផ្ញើសារទៅភ្នាក់ងារហ្វេសប៊ុក ពន្យល់ពីកំហុសបច្ចេកទេស ក៏ដូចជាការដាក់ស្នើសុំឲ្យហ្វេសប៊ុកដំណើរការ ការផ្សព្វផ្សាយហ្វេសប៊ុកឡើងវិញ។  ប៉ុន្តែមុននឹងលោកអ្នកធ្វើការស្នើសុំនោះ លោកអ្នកគួរគប្បីសិក្សាពីកំហុសដែលលោកអ្នកអចេតនាបានបង្កើតវាឡើង ដោយកំហុសនោះវាខុសនឹងច្បាប់ព្រមាន ឬលក្ខខណ្ឌរបស់ហ្វេសប៊ុកដែលបានដាក់បម្រាម។ កំហុសនេះក៏អាចកើតឡើងពីការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ឬហ្វេសប៊ុករកឃើញចំណុចមិនប្រក្រតីណាមួយដែលប៉ះពាល់សង្គម ហ្វេសប៊ុកនឹងធ្វើការបិទចោលភ្លាមៗ។  ដូចនេះតើគួរធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ?[...]

Continue