មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់រឿងខុសច្បាស់ ខុសសីលធម៌អីទេ គ្រាន់តែរឿងទាំងនេះ Facebook ក៏មិនឱ្យ Boost ដែរ

មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់រឿងខុសច្បាស់ ខុសសីលធម៌អីទេ គ្រាន់តែរឿងទាំងនេះ Facebook ក៏មិនឱ្យ Boost ដែរ
សម្រាប់អ្នកកាន់ Admin Page មួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ក្រពុលមុខរឿង Facebook ចាំរូបខុសគោលការណ៍ (Facebook Policy) មិនឱ្យមានដំណើរការ Boost រួចមកហើយ។ ហើយជាធម្មតាបញ្ហាដែលតែងតែកើនឡើងភាគច្រើនវាតែងតែពាក់ពន្ធទៅរូបភាពដែលខុសច្បាប់ និងសីលធម៌សង្គម។ តែនៅមានរូបភាពមួយចំនួនទៀត វាមិនខុសច្បាស់ ឬគ្មានសីលធម៌អីទេ តែវាទាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍របស់អ្នកមើល គឺរូបភាពដែលអាចធ្វើឱ្យគេឃើញហើយ មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច តក់ស្លុត ព្រឺព្រួច ទុក្ខសោក អីអស់នឹងក៏មិនដែល។ ឥឡូវសាកមកមើលឧទាហរណ៍ ជារូបភាព៖
  • រូបភាពដែលមានភាពរន្ធត់ហើយអាចបំភ័យដល់អ្នកមើល
  •   មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់រឿងខុសច្បាស់ ខុសសីលធម៌អីទេ គ្រាន់តែរឿងទាំងនេះ Facebook ក៏មិនឱ្យ Boost ដែរ 
  • រូបភាពដែលគួរឱ្យខ្លាចខ្លាំង ឬគួរឱ្យអស់សំណើចខ្លាំង
  •   មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់រឿងខុសច្បាស់ ខុសសីលធម៌អីទេ គ្រាន់តែរឿងទាំងនេះ Facebook ក៏មិនឱ្យ Boost ដែរ  
  • រូបភាពអំពើហឹង្សា ឬការគំរាមកំហែង
  •   មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់រឿងខុសច្បាស់ ខុសសីលធម៌អីទេ គ្រាន់តែរឿងទាំងនេះ Facebook ក៏មិនឱ្យ Boost ដែរ  
ប្រភព៖ www.facebook.com

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue