ហ្វេសប៊ុកចាប់ផ្ដើមពន្យល់ពីផុសដែលលោតចូល News Feeds យើងហើយ

Why am I seeing this?
កាលពីពេលថ្មីនេះ ហ្វេសប៊ុកបានធ្វើការប្រកាសចេញនូវ Feature ថ្មីមួយរបស់ខ្លួន “Why am I seeing this post?” ដែលមានន័យថា "​ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញផុសនេះ?”  ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកដឹងនូវព័ត៌មានមូលហេតុអំពីផុស ដែលបានលេចឡើងលើផ្ទាំង News Feeds របស់យើង។ មុខងារថ្មីមួយនេះ ត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ ហើយវាក៏បានពន្យល់បន្ថែមអំពីផុសដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ (Sponser) លោតឡើងលើ News Feeds របស់យើង។ ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅ ប្រសិនបើយើងមិនចង់ឃើញផុសទាំងនេះ យើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងលើវាបានហើយ។ Why am I seeing this? ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងលើផុសនេះ យើងអាចចុចលើរបារខាងស្ដាំនៃផុស។ បន្ទាប់មកវានឹងលោតផ្ទាំងបង្ហាញថា ហេតុអ្វីផុសនេះលោតចូល News Feeds  របស់យើង។ ដោយវានឹងពន្យល់ថាពេលវេលាប៉ុន្មានដែលយើងបានចំណាយជាមួយនឹងផុសប្រភេទបែបនេះ និងប្រភេទផុសដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយវាច្រើនដូចជារូបភាព វីដេអូ ជាដើម។ ការផ្លាស់ប្ដូរមុខងារមួយចំនួនអំពី “ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញផុសនេះ?” Why am I seeing this?   ក្រៅពីមានការផ្លាស់ប្ដូរការបង្ហាញផុសហើយនោះ មុខងារថ្មីនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងលើផុសដែលនឹងបង្ហាញនាពេលអនាគតដែរថា តើយើងចង់ ឬមិនចង់ឃើញ។ ដោយផុសទាំងនេះរួមមាន “See First” និង “Unfollow” ក៏ដូចជាការភ្ជាប់ទៅកាន់ News Feeds ជាដើម។ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរ សម្រាប់មុខងារ “Why am I seeing this ad?” ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ Facebook ផងដែរ ដោយខាង Facebook បានធ្វើការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានមួយចំនួនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយផុស ដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ (Sponser Ad) បានធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកជា​ប្រភេទគោលដៅអតិថិជន( អាយុ និង ភេទ)ជាដើម។ ប្រភព៖ Facebook News  

Related post:

Facebook បានកែប្រែទម្រង Logo របស់ខ្លួនថ្មីប្លែកជាងមុន

ហ្វេសប៊ុកដំបូងគ្រាន់តែជាជាកម្មវិធីមួយប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវនេះ យើងផ្តល់ជូននិងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ សហគមន៍និង ការធ្វើជំនួញ។ ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឡូហ្គូ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីពីហ្វេសប៊ុក។ យើងកំពុងណែនាំឡូហ្គូ ថ្មីនិងងាយស្រួលសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក។ឡូហ្គូថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់និងប្រើប្រាស់ហ្វុនអក្សរមដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មវិធី។ ប្រជាជនគួរតែដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលផលិតផលិតផលដែលពួកគេប្រើ។ សេវាកម្មចម្បងរបស់យើងរួមមានកម្មវិធី Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal[...]

Continue