GlobalCoin របស់ហ្វេសប៊ុក អាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះហើយ

Bitcoin

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ហ្វេសប៊ុកបានរាយការណ៍ទៅកាន់ BBC News ថា ខ្លួនមានគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការ GlobalCoin របស់ខ្លួននៅដើមឆមាសទី១ ឆ្នាំក្រោយនេះហើយ។ ក្រុមហ៊ុនហ្វសប៊ុកក៏បានឲ្យដឹងដែរថា ខ្លួននឹងផ្ដល់ជូនព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហារូបិយប័ណ្ណ ដែលវាកំពុងស្ថិតក្នុងការសាកល្បងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។បញ្ហារូបិយប័ណ្ណនេះ សម្ដៅទៅលើ GlobalCoin ដែលហ្វេសប៊ុកចង់ឲ្យប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក ដែលនឹងរំពឹងថា វាមានសុវត្ថិភាព តម្លៃសមរម្យ ជាពិសេសនោះរាល់ការទូទាត់ ចំណាយលើហ្វេសប៊ុកទាំងអស់នឹងមិនត្រូវការគណនីធនាគារទៀតនោះទេ។

ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណថ្មីនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកនេះ ឆ្លងកាត់ការសាកល្បងជាច្រើនដងច្រើនសារ មុននឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។ ដោយផ្អែកតាមសារព័ត៌មាន BBC News កាលពីខែមុន លោកម៉ាក់ ហ្សាឃឺបឺតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយធនាគារប្រទេសអង់គ្លេស ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីឱកាស ក៏ដូចជាគ្រោះហានិភ័យដែលអាចកើតមានក្នុងវិស័យឌីជីថលមួយនេះ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ​វាអាចជារឿងដែលពិបាកបន្តិច ជាពិសេសការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះ។ ហ្វេសប៊ុកបានយកប្រទេសឥណ្ឌាជាគន្លឹះសំខាន់នៃការដាក់ដំណើរការ GlobalCoin របស់ខ្លួន ហើយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកក៏សង្ឃឹមថា នឹងជួយុប្រជាជនឥណ្ឌាបានច្រើន ព្រោះហ្វេសប៊ុកគឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាដែលធ្វើការក្រៅប្រទេសខ្លួនអាចធ្វើការផ្ញើលុយមកកាន់គ្រួសាររបស់គេតាមរយៈ WhatsApp ផងដែរ។

ប្រភព៖ www.theverge.com

Related post:

តើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ Private Group មានសុវត្ថិភាពជាងមុន?

Private Group អាចជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់អ្នប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកមកជួបជុំគ្នានិងចែករំលែកប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើន។ ប៉ុន្តែនៅក្នុង Private Group មិនមានន័យថាសកម្មភាពរបស់អ្នកមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើយ។ យើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងធ្វើឲ្យហ្វេសប៊ុកមានសុវត្ថិភាព។ ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះយើងប្រើមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យារួមបញ្ចូលគ្នាមាន អ្នកត្រួតពិនិត្យមាតិកានិងការពិនិត្យមើលភាពសកម្ម ។  ដើម្បីឱ្យ Private Group មានសុវត្ថិភាពជាងមុនគឺមានចំណុចសំខាន់ៗចំនួនបីគឺ ការពិនិត្យមើលភាពសកម្ម ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង និងការគ្រប់គ្រងសមាជិក។ ការពិនិត្យមើលភាពសកម្ម  មធ្យោបាយសំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិធីសំខាន់ៗដែលយើងអាចផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់គឺកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងដកចេញនូវមាតិកានិងក្រុមដែលខុសនឹងច្បាប់ហ្វេសប៊ុក។  យើងក៏អាចប្រើ AI ក្នុងការចាប់យកមាតិកាមិនល្អយ៉ាងសកម្មមុនពេលនរណាម្នាក់រាយការណ៍អំពីវាហើយឬមុនពេលដែលមនុស្សបានឃើញ។[...]

Continue