របៀបធ្វើឲ្យ Facebook Page របស់អ្នកទទួលបានសញ្ញាផ្ទៀងផ្ទាត់(verified) ពីហ្វេសប៊ុក

តើអ្នកមានដែលឆ្ងល់ទេថាធ្វើដូចម្តេចទើបអាចឲ្យ page របស់អ្នកបានការទទួលស្គាល់ (verified) ពី Facebook?​ តាមពិតទៅដើម្បីធ្វើឲ្យ page របស់អ្នកទទួលបាន verified គឺសាមញ្ញៗ។

ដោយអ្នកត្រូវការតែ ២ ចំណុចតែប៉ុណ្ណោះ :

1.អ្នកត្រូវការសារព័ត៌មានល្អ

2.ហេតុផលដែលគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍។

អ្នកប្រហែលជាគិតថាទាល់តែមានFollowers ច្រើនទើប page របស់អ្នកបាន verified  ប៉់ុន្តែវាមិនដូច្នោះទ។

របៀបដើម្បីទទួលបានទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន verified

មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទទួលបាន Verify បានទេ។ យោងទៅតាមក្រុមគាំទ្ររបស់ហ្វេសប៊ុកមានតែមនុស្សដែលមានប្រភេទដូចខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចត្រូវទទួលបានផ្លាកសញ្ញា verified ពីហ្វេសប៊ុកដូចជា៖

 • អ្នកសារព័ត៌មាន
 • ម៉ាកល្បីឬអាជីវកម្ម
 • មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
 • អ្នកល្បីល្បាញ
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
 • ការកំសាន្ត
 • ក្រុមហ៊ុនកីឡា

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងប្រភេទទាំងនេះវាមានឱកាសខ្ពស់ដែលអ្នកអាចទទួលបានVerified។ប៉ុន្តែប្រសិនបើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនេះទេអ្នកអាចប្តូរវាទៅ "Public figure" ដោយចូលទៅកាន់ About> Category

បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើរួចសូមធ្វើតាមជំហានទាំងនេះ:

1.Link ប្រវត្តិរូបឬទំព័ររបស់អ្នកពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អ្នក។

2.ចំពោះហ្វេសប៊ុកប្រភេទព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នានឹងលេចឡើងនៅក្នុងផ្នែក About  ទំព័ររបស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើប្រភេទទំព័ររបស់អ្នក។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្ថែមព័ត៌មានលំអិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យគេអាចរៀនយល់ពីទំព័ររបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័ស។ 

3.សម្រាប់ Facebook profile សូមផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុង Bio របស់អ្នក។ ធ្វើឲ្យ profile របស់អ្នកជា public ដូច្នេះទើបគេអាច follow បាន។ 

4.ទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងទទួលបានបញ្ជាក់។ ត្រូវប្រាកដថារួមបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល។ 

5.សរសេរហេតុផលគួរឲ្យទាក់ទាញថាហេតុអ្វីអ្នកគួរតែទទួលបានបាន verified។ 

6.រង់ចាំ ២ ឬ ៥ ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីហ្វេសប៊ុក។ 

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលសំណើរបដិសេធចំពោះ Verified Page របស់អ្នក វាអាចនឹងជាមូលហេតុដូចខាងក្រោម:

 • អ្នកមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់លើសារពត៌មាន
 • អ្នកមិនមាន Wikipedia
 • អ្នកមិនបានសរសេរហេតុផលគួរឲ្យទាក់ទាញឬលេខ ID ដែលអ្នកបានផ្តល់ឲ្យមិនច្បាស់ឬមិនសមរម្យ។

ប្រសិនបើទទួលបានទំព័រអាជីវកម្មរបស់អ្នក verified នៅលើហ្វេសប៊ុក

អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺ:

 • ចុច Settings ខាងលើនៃទំព័ររបស់អ្នក
 • ចុច General
 • ចូលទៅកាន់ Page Visibility បន្ទាប់មកចុច Edit
 • ចុច  Verify this Page បន្ទាប់មកចុច Get Started
 • បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ប្រទេសនិងភាសារបស់អ្នក
 • សូមចុច call me now  ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យហ្វេសប៊ុកតេហៅអ្នកឱ្យទទួលយក
 • លេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់។
 • បញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ 4 ខ្ទង់ហើយចុច continue
 • ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកមិនបានឃើញ "Verify this page" គឺដោយសារតែហ្វេសប៊ុកមិនបានបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសដល់អ្នកប្រើទាំងអស់នៅឡើយ។

Related post:

ហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់

  សំណួរដែលយើងតែងតែទទួលបានគឺហេតុអ្វីបានជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ត្រូវបានបដិសេធ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងលំបាកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook របស់អ្នកត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook។ ដោយរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកបានដាក់ស្នើវាដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យប៉ុន្តែអ្នកទទួលបានដំណឹងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត។ តើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដំណើរការ? ពេលវេលាពិនិត្យមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកអាចចំណាយពេលពី ៥នាទីទៅ ២ថ្ងៃ។​ សូមចាំថាចាប់តាំងពីដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញគឺមានមនុស្សជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបដិសេធច្រើនដងអាចប៉ះពាល់ដល់គណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅលើFacebook។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដដែលម្តងទៀតអ្នកអាចទាក់ទងហ្វេសប៊ុកនិងស្នើសុំការពិនិត្យឡើងវិញ។   តើ Facebook ហាមឃាត់អ្វីខ្លះ?[...]

Continue