ហ្វេសប៊ុកកំពុងតេស្តសាកល្បងដោយរួមបញ្ជូលគ្នានូវមុខងារ News Feeds និង Stories ឱ្យនៅជាមួយគ្នា

News Feeds និង Stories
ហ្វេសប៊ុកកំពុងធ្វើការតេស្តសាកល្បង និង ឌីហ្សាញចំណុចបង្ហាញមួយចំនួននៃផ្ទាំង News Feeds និង Stories ឱ្យស្ថិតនៅជាមួយគ្នា ដោយទម្រង់ថ្មីនេះមានលក្ខណៈដូចទៅនឹង Instagram និង Snapchat Stories ផងដែរ។ ដោយ Interface ថ្មីនេះ ត្រូវបានរកឃើញដោយ  Jane Manchun Wong ហើយគាត់ក៏ជាអ្នករកឃើញនៅផ្ទាំង interface ក្នុងហ្វេសប៊ុក Andriod ផងដែរ។ Embedded video ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហ្វេសប៊ុក Stories និង News Feeds គឺស្ថិតនៅដាច់ពីគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីហ្វេសប៊ុក។ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចអូសចុះក្រោមដើម្បីធ្វើការមើលផុស និងអូសផ្នែកខាងលើរបារហ្វេសប៊ុក​ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើល Stories ។ តាមរយៈការឌីហ្សាញថ្មីនេះ Stories, ផុស​ក្នុង News Feeds ដែលរួមមានផុសជាអក្សរ រូបភាព វីដេអូ និងការផ្សព្វផ្សាយនឹងចូលក្នុងផ្ទាំង Interface តែមួយជាមួយគ្នា។ View image on Twitter nbsp; View image on Twitter ទោះបីជាយ៉ាងណាដោយ ហ្វេសប៊ុក Stories វាពុំសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្មានពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ ចាប់តាំងពីថ្ងៃគេដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ មកម្ល៉េះ ដោយអ្នកជំនាញបានឱ្យដឹងថា Facebook Stories អាចនឹងទទួលបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ កាលពីខែកញ្ញា កន្លងផុតទៅ ភ្នាក់ងារហ្វេសប៊ុក បានឱ្យដឹងថា Facebook និង Messenger Stories មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែល ៣០០លាននាក់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ ប្រភព៖ www.theverge.com

Related post:

Facebook បានកែប្រែទម្រង Logo របស់ខ្លួនថ្មីប្លែកជាងមុន

ហ្វេសប៊ុកដំបូងគ្រាន់តែជាជាកម្មវិធីមួយប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវនេះ យើងផ្តល់ជូននិងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ សហគមន៍និង ការធ្វើជំនួញ។ ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឡូហ្គូ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីពីហ្វេសប៊ុក។ យើងកំពុងណែនាំឡូហ្គូ ថ្មីនិងងាយស្រួលសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក។ឡូហ្គូថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់និងប្រើប្រាស់ហ្វុនអក្សរមដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មវិធី។ ប្រជាជនគួរតែដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលផលិតផលិតផលដែលពួកគេប្រើ។ សេវាកម្មចម្បងរបស់យើងរួមមានកម្មវិធី Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal[...]

Continue