ហ្វេសប៊ុកកំពុងតេស្តសាកល្បងដោយរួមបញ្ជូលគ្នានូវមុខងារ News Feeds និង Stories ឱ្យនៅជាមួយគ្នា

News Feeds និង Stories
ហ្វេសប៊ុកកំពុងធ្វើការតេស្តសាកល្បង និង ឌីហ្សាញចំណុចបង្ហាញមួយចំនួននៃផ្ទាំង News Feeds និង Stories ឱ្យស្ថិតនៅជាមួយគ្នា ដោយទម្រង់ថ្មីនេះមានលក្ខណៈដូចទៅនឹង Instagram និង Snapchat Stories ផងដែរ។ ដោយ Interface ថ្មីនេះ ត្រូវបានរកឃើញដោយ  Jane Manchun Wong ហើយគាត់ក៏ជាអ្នករកឃើញនៅផ្ទាំង interface ក្នុងហ្វេសប៊ុក Andriod ផងដែរ។ Embedded video ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហ្វេសប៊ុក Stories និង News Feeds គឺស្ថិតនៅដាច់ពីគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីហ្វេសប៊ុក។ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចអូសចុះក្រោមដើម្បីធ្វើការមើលផុស និងអូសផ្នែកខាងលើរបារហ្វេសប៊ុក​ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើល Stories ។ តាមរយៈការឌីហ្សាញថ្មីនេះ Stories, ផុស​ក្នុង News Feeds ដែលរួមមានផុសជាអក្សរ រូបភាព វីដេអូ និងការផ្សព្វផ្សាយនឹងចូលក្នុងផ្ទាំង Interface តែមួយជាមួយគ្នា។ View image on Twitter nbsp; View image on Twitter ទោះបីជាយ៉ាងណាដោយ ហ្វេសប៊ុក Stories វាពុំសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្មានពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ ចាប់តាំងពីថ្ងៃគេដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ មកម្ល៉េះ ដោយអ្នកជំនាញបានឱ្យដឹងថា Facebook Stories អាចនឹងទទួលបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ កាលពីខែកញ្ញា កន្លងផុតទៅ ភ្នាក់ងារហ្វេសប៊ុក បានឱ្យដឹងថា Facebook និង Messenger Stories មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែល ៣០០លាននាក់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ ប្រភព៖ www.theverge.com

Related post:

តើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ Private Group មានសុវត្ថិភាពជាងមុន?

Private Group អាចជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់អ្នប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកមកជួបជុំគ្នានិងចែករំលែកប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើន។ ប៉ុន្តែនៅក្នុង Private Group មិនមានន័យថាសកម្មភាពរបស់អ្នកមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើយ។ យើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងធ្វើឲ្យហ្វេសប៊ុកមានសុវត្ថិភាព។ ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះយើងប្រើមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យារួមបញ្ចូលគ្នាមាន អ្នកត្រួតពិនិត្យមាតិកានិងការពិនិត្យមើលភាពសកម្ម ។  ដើម្បីឱ្យ Private Group មានសុវត្ថិភាពជាងមុនគឺមានចំណុចសំខាន់ៗចំនួនបីគឺ ការពិនិត្យមើលភាពសកម្ម ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង និងការគ្រប់គ្រងសមាជិក។ ការពិនិត្យមើលភាពសកម្ម  មធ្យោបាយសំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិធីសំខាន់ៗដែលយើងអាចផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់គឺកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងដកចេញនូវមាតិកានិងក្រុមដែលខុសនឹងច្បាប់ហ្វេសប៊ុក។  យើងក៏អាចប្រើ AI ក្នុងការចាប់យកមាតិកាមិនល្អយ៉ាងសកម្មមុនពេលនរណាម្នាក់រាយការណ៍អំពីវាហើយឬមុនពេលដែលមនុស្សបានឃើញ។[...]

Continue