មកស្គាល់ប្រភេទមាតិកាដែលអាចរកលុយក្នុង Facebook​ បានដោយងាយ!!

រកលុយតាមហ្វេសប៊ុក
គ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់រួចមកហើយថា Facebook ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរក្នុងសង្គមអនឡាញ ក៏ដូចជាស្ពានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបង្កើតបាននូវទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាផងដែរ ជាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្ម។ តែទាំងអស់នេះ យើងក៏ត្រូវចំណាយថវិការដើម្បីទិញអ៊ីនធើណេតដើម្បីប្រើប្រាស់ Facebook បាន តែអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីរកលុយតាមវិធីខាងក្រោមនេះវិញដែរ៖

1. រកលុយតាមវីឌីអូ (Video Monetization)

រកលុយតាមហ្វេសប៊ុក លោកអ្នកអាចរកប្រាក់បានពីវីឌីអូរបស់អ្នកនៅក្នុង Facebook តាមរយៈមុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា Ad Break។ ហើយកម្មវិធី Ad Break នេះជាមុខងារផ្សព្វផ្សាយប្រភេទរូបភាព ឬវិឌីអូខ្លីៗដែលវាលេចចេញឡើងមុន ឬដំណាលគ្នាជាមួយមាតិការបស់អ្នក។

2. រកលុយតាមផេក (Page Monetization)

រកលុយតាមហ្វេសប៊ុក ចំពោះវិធីមួយទៀត គឺរកលុយតាមហ្វេសប៊ុកផេក (Facebook Page) តាមរយៈចំនួន Subscription ។ នេះមានន័យថាបើអ្នកទទួលបានការចុច Subscribe ច្រើនក្នុងចំនួនកំណត់ណាមួយ ឬប្រភេទមាតិកាពីអ្នកគាំទ្រ (Fans) របស់អ្នក នោះអ្នកក៏ទទួលបានលុយនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ។

3. រកលុយតាមម៉ាក់យីហោ (Brand Monetization)

រកលុយតាមហ្វេសប៊ុក វិធីមួយទៀតដែលអ្នកអាចរកលុយបានពី Facebook នោះគឺ ប្រភេទផុស ឬមាតិកាល្បី។ នេះមានន័យថា រាល់ប្រភេទផុស ឬមាតិកាទាំងឡាយណាដែលមានទម្រង់ល្អ ឬត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយដៃគូអាជីវកម្មក្នុងលក្ខខណ្ឌដោះដូរដោយតម្លៃណាមួយ។ ឯកសារយោង៖ www.facebookblueprint.com

Related post:

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue