៤ ជំហានចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្ដិការយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារក្នុង Facebook សម្រាប់អាជីវកម្ម

៤ ជំហានចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្ដិការយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារក្នុង Facebook សម្រាប់អាជីវកម្ម
នៅក្នុងអត្ថបទមុន យើងបាននិយាយគ្នារួចមកហើយអំពីកត្ដាសំខាន់ៗដែលត្រូវមានមុនពេលសម្រេចចិត្ដចាប់ផ្ដើមដំណើរការទីផ្សារតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដែលកំពុងពេញនិយម ទៅលើប្រធានបទ “៤ ចំណុចដែលអ្នកត្រូវមានមុនពេលចាំផ្ដើមយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារតាម Facebook”  ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចគោលដូចជា ការមានគេហទំព័រល្អ និងទុកចិត្ដបាន...ជាដើម។ តួយ៉ាង សម្រាប់អត្ថបទនេះវិញ យើងនឹងផ្ដោតសំខាន់លំអិតថា តើយើងត្រូវធ្វើដូចធ្វើដើម្បីទទួលបានចំណុចទាំងនោះប្រកដបដោយគុណភាព។ តើអ្វីដែលសហគ្រិនត្រូវធ្វើ មុនចាំផ្ដើមដំណើរការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ ជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook?

ក. កំណត់គោលដៅទីផ្សារច្បាស់លាស់

អ្វីគ្រប់យ៉ាង ជាពិសេសយុទ្ធសាស្រ្ដត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយគោលដៅច្បាស់លាស់។ បើអ្នកចង់បើកដំណើរការយុទ្ធសាស្រ្ដទីផ្សារក្នុង Facebook Page ថាតើអ្នកចង់បានអ្វីពីវា? ចង់ឱ្យគេស្គាល់ពីម៉ាកយីហោ ឬចង់ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផល? ការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់វាមានភាពងាយស្រួលដើម្បីបាញ់ឱ្យចំអតិថិជន និងងាយស្រួលក្នុងការវាយតម្លៃ។ establish authority generate leads selling on facebook (នៅអត្ថបទបន្ទាប់ យើងនឹងនិយាយលំអិតអំពីវិធីសាស្រ្ដក្នុងការកំណត់គោលដៅ)

ខ. ធ្វើការស្រាវជ្រាវ

ពិតណាស់ថា យើងចង់បង្កើតអ្វីដែលថ្មី និងល្អផ្ដាច់ តែវានៅតែចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវ ផ្ទៀងផ្ទាត់មើលនូវអ្វីដែលអ្នកដទៃបានដើររួចមកហើយ ថាតើវាទទួលបានជោគ ឬបរាជ័យ? ហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យបានល្អជាងគេ និងមានសុពលភាពបានយូរបំផុត។ demographics facebook search results google search results (នៅអត្ថបទបន្ទាប់ យើងនឹងនិយាយលំអិតអំពីដំណើរការស្រាវជ្រាវមុខដំណើរការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារតាម Facebook )

គ. អភិវឌ្ឍដំណើរការ Facebook Page

ពាក្យថា “អភិវឌ្ឍដំណើរការ Facebook Page” នេះ វាពិតជាស៊ីជម្រៅមែនទែន ដែលអាជីវកម្មមួយត្រូវបង្កើត និងគ្រប់គ្រង់គណនី Page ជាលក្ខខណ្ឌស្ដង់ដារ និងទាមទាញឱ្យមានអ្នកជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង និងវាយតម្លៃ។ ទំាងនេះវារាប់បញ្ចូលទាំង ផែនការ Facebook Page និងដំណើរការ Facebook Page។ editorial calendar activity calendar long term activity (នៅអត្ថបទបន្ទាប់ យើងនិយាយលំអិតអំពីកត្ដាសំខាន់ៗក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណើរការ Facebook Page)

ឃ. វិភាគលើលទ្ធផលដំណើរការ

ចំពោះនេះវិញ វាជាពេលដែលអ្នកត្រូវប្រមូលផ្ដុំ និងប្រមើរមើលរាល់ទិន្នន័យដែលទទួលបានដើម្បីយកទៅវិភាគ​ថា តើវាបានទៅដល់គោលដៅហើយឬយ៉ាងណា? ហើយបើនៅ តើយើងត្រូវយកទិទ្នន័យនោះទៅពិចារណារកដំណោះស្រាយដោយរបៀបណា? ចំពោះការគ្រប់គ្រង និងវិភាគទិន្នន័យទៀតសោត ក៏ទាមទារឱ្យអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រង Facebook Page នោះផងដែរ។ engaged users (អត្ថបទបន្ទាប់ អ្នកនឹងដឹងលំអិតអំពី របៀបវិភាគទិន្នន័យដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណើរយុទ្ធសាស្រ្ដលើកក្រោយ) ឯកសារយោង៖ https://www.socialmediaexaminer.com

Related post:

តើអ្វីទៅដែលហៅថា B2B នៅក្នុងបរិបទមុខជំនួញ?

អាជីវកម្មប្រភេទ B2B (Business to Business) គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញរវាងអាជីវកម្មមួយ និងអាជីវកម្មទៀត​ដែលមិនមែនជាអាតិថិន តែជាដៃគូសហការក្នុងការដោះដូរផលិត ឬសេវាកម្មក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។​

Continue