គន្លឹះក្នុងការសរសេរ Blog ដែលទទួលបានការអាននិង ការចែករំលែកច្រើន


ចំពោះការសរសេរអ្នកណាអ្នកណាក៏អាចសរសេរបានដែរប៉ុន្តែការសរសេរឲ្យបានល្អឲ្យទទួលបានការអាននិងការចែករំលែកច្រើនមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទេ។

តោះទៅស្វែងយល់អំពីគន្លឹះក្នុងការសរសេរ Blog ដែលទទួលបានការអាននិងការចែករំលែកច្រើន។

 

ជំហានទី1​​​​​: ស្វែងរកគំនិតល្អៗ 

ប្រសិនបើអ្នកសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ប្លុកផ្សេងទៀតដើម្បីទាញយកអ្នកគាំទ្រដែលមានស្រាប់ អ្នកត្រូវស្វែងរកគំនិតដែលត្រូវជាមួយអ្នកអានក៏ដូចជាគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


ជំហានទី2: ការបង្កើត Post របស់អ្នក

បង្ហោះចំណងជើងដើម្បីធ្វើឱ្យអត្ថបទរបស់អ្នកកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។

 

ជំហានទី 3: ការកែសម្រួល

កំហុសដ៏ធំបំផុតដែលអ្នកសរសេរប្លុកបានធ្វើគឺសរសេរអ្វីមួយហើយចុច Post ដោយមិនបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកែសម្រួល។
តើចំណងជើងរបស់អ្នកភ្ជាប់ជាមួយការណែនាំរបស់អ្នកទេ?
មាតិកាល្អអាចមានការទាក់ទាញតាមរយៈ SEO អ្នកអាចកាត់បន្ថយពាក្យមិនសំខាន់ហើយស្វែងរកពាក្យខ្លីៗវិញល្អជាង។

 

ជំហានទី 4: ការចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយ

ប្រសិនជាការផ្សព្វផ្សាយនោះជាលើកទីមួយរបស់អ្នក ការបោះពុម្ពផ្សាយអាចរៀងពិបាកបន្តិច។
ការរិះគន់គឺជារឿងគួរឲ្យខ្លាច។​ តើមនុស្សគ្រប់គ្នានឺងគិតយ៉ាងណា?
វាជារឿងល្អដែលមានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចផ្សព្វផ្សាយ blog របស់អ្នកដូចជាផ្សព្វផ្សាយវានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗ។ 

Related post:

ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបដែលមាន Brand ត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយ

ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបដែលមាន Brand ត្រឹមត្រូវអាចធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដែលជា Influencer ដើម្បីបង្ហោះរូបភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានកកាន់តែអស្ចារ្យ។ Creator មានការគ្រប់គ្រងលើមាតិការបស់ពួកគេ។ ក្នុងនាមជា Creator អ្នកត្រូវប្រើស្លាកយីហោនៅក្នុងមាតិកាorganic brand របស់អ្នកដើម្បីឲ្យ Post ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ សម្គាល់ៈអ្នកអាចដាក់ឈ្មោះដៃគូអាជីវកម្មតែម្នាក់គត់ក្នុងមួយអត្ថបទឬមាតិកាដែលមានស្លាកយីហោទោះបីជាអ្នកអាចធ្វើការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មច្រើនក៏ដោយ។ គ្រប់គ្រងលើ organic និង paid insights។[...]

Continue